FutureXL

Beschrijving.

Door de toenemende digitalisering staan organisaties nu op een T-splitsing. Wie en wat willen we over 5 jaar zijn? FutureXL helpt organisaties deze vragen te beantwoorden door middel van data.

Onze designers hebben een unieke meertalige website ontworpen en gebouwd. Met onze marketing ondersteuning krijgt FutureXL nieuwe leads binnen door gebruik te maken van LinkedIn en Google advertenties. Daarachter staat een krachtig door ons gebouwd backlink profiel dat ondersteund wordt door verschillende SEO blogs waardoor ze op SEO erg goed scoren. Daar nog bovenop hebben we een volledige beeldbank gevuld met de contentshoot die we bij FutureXL hebben gedaan.

Wil jij ook een website laten maken? Bekijk onze mogelijkheden of plan een digitale koffie. Wij staan klaar om jouw digitale dromen waar te maken!

Wat we hebben geleverd
  • Meertalige website
  • Google Ads
  • LinkedIn Ads
  • Contentshoot
  • SEO pakket

Uitdaging.

FutureXL is bezig met het herpositioneren van hun bedrijf in de markt. De doelgroep zijn management teams bij grote bedrijven, daarom moet de website een serieuze maar niet te saaie uitstraling krijgen.

Daarnaast willen ze graag de nationale markt veroveren, hiervoor moet de website ook in het engels beschikbaar zijn.

Oplossing.

De website moet het gemakkelijk maken voor hun doelgroep om contact op te nemen of de whitepaper te downloaden.

Met nieuwe beelden geven we de website een professionele uitstraling. Aan de hand van ondersteunende marketingcampagnes vergroten we de nationale naamsbekendheid.

Impact.

Met deze website maken we het makkelijk voor de doelgroep om te converteren naar een lead. Dankzij de contentshoot krijgt de website een professionele look en feel.

De door ons verzorgde marketingcampagnes zorgen ervoor dat FutureXL constant in de aandacht staat op de markt.

FutureXL

Description .

Due to increasing digitization, organizations are now at a T-junction. Who and what do we want to be in 5 years? FutureXL helps organizations to answer these questions through data.

Our designers have designed and built a unique multilingual website. With our marketing support, FutureXL receives new leads by using LinkedIn and Google ads. Behind this is a powerful backlink profile built by us that is supported by various SEO blogs, which makes them score very well on SEO. On top of that, we have filled a complete image bank with the content shoot we did at FutureXL.

Do you also want to have a website made ? View our options or plan a digital coffee . We are ready to make your digital dreams come true!

What we have delivered
  • Multilingual website
  • Google Ads
  • LinkedIn Ads
  • content shoot
  • SEO package

challenge .

FutureXL is in the process of repositioning their company in the market. The target group is management teams at large companies, so the website must have a serious but not too boring look.

In addition, they would like to conquer the national market, for this the website must also be available in English.

Solution .

The website should make it easy for their target audience to contact them or download the white paper.

With new images we give the website a professional look. We increase national brand awareness by means of supporting marketing campaigns.

Impact .

With this website we make it easy for the target group to convert into a lead. Thanks to the content shoot, the website gets a professional look and feel.

The marketing campaigns we provide ensure that FutureXL is constantly in the spotlight in the market.