Happy Fish Agency

Beschrijving.

Er zwemmen genoeg vissen in de oceaan maar hoe hengel je de happy fish binnen? Want niet iedere vis is aangetrokken door hetzelfde lokaas. Wat het perfecte lokaas is, hangt af van wie je probeert te vangen. En het vangen van die vissen, doet Happy Fish Agency heel goed.

Ons team heeft een overzichtelijke landingspagina voor hen ontworpen. Hier vindt de doelgroep direct waar ze naar opzoek zijn. Door de rustige uitstraling op de website wordt er gelijk een band gecreëerd met de doelgroep.

Wil jij ook een website laten maken? Bekijk onze mogelijkheden of plan een digitale koffie. Wij staan klaar om jouw digitale dromen waar te maken!

Wat we hebben geleverd
  • WordPress website

Uitdaging.

Happy Fish Agency wil een landingspagina. Hierin moet dus alle informatie komen zonder al te veel te scrollen.

Oplossing.

Door de website te verdelen in blokken van content blijft de landingspagina duidelijk en overzichtelijk.

Ook hoeven website bezoekers niet te veel te scrollen omdat we een menu hebben toegevoegd.

Impact.

De nieuwe website is overzichtelijk en minimalistisch. Hierdoor is er rust op de website en is het mogelijk voor de doelgroep om goed te zoeken naar de dienst die ze willen.

Happy Fish Agency

Description .

There are plenty of fish in the ocean, but how do you reel in the happy fish? Because not every fish is attracted to the same bait. The perfect bait depends on who you’re trying to catch. And catching those fish, Happy Fish Agency does very well.

Our team has designed a clear landing page for them. Here the target group will immediately find what they are looking for. The calm appearance on the website immediately creates a bond with the target group.

Do you also want to have a website made ? View our options or plan a digital coffee . We are ready to make your digital dreams come true!

What we have delivered
  • WordPress site

challenge .

Happy Fish Agency wants a landing page. All information should therefore be included without scrolling too much.

Solution .

By dividing the website into blocks of content, the landing page remains clear and well-arranged.

Also, website visitors do not have to scroll too much because we have added a menu.

Impact .

The new website is clear and minimalistic. As a result, the website is calm and it is possible for the target group to properly search for the service they want.