Jennahs

Beschrijving.

Jennahs is een ode aan een klein, avontuurlijk meisje genaamd Jennah. Met haar sterke eigen wil en haar alles lievende karakter was zij vanaf kleins af aan al bezig met haar stoere, meisjesachtige outfitjes en alle daarbij horende accessoires. Bij Jennahs streven ze er naar jonge zakenvrouwen in staat te stellen zich te kleden om in alle opzichten indruk te maken.

Ons team heeft een conversiegerichte webshop voor hen gebouwd. Hier tonen we overzichtelijk hun producten en worden verschillende taken gemakkelijk geautomatiseerd in de back-end van de webshop.

Wil jij ook een webshop laten maken? Bekijk onze mogelijkheden of plan een digitale koffie. Wij staan klaar om jouw digitale dromen waar te maken!

Wat we hebben geleverd
  • WordPress webshop
  • Automation
  • Meta Ads

Uitdaging.

De kledingindustrie is verzadigd. Het is van belang om een webshop te maken die zichzelf onderscheid.

Daarnaast moeten enkele zaken geautomatiseerd worden zodat er zo min mogelijk handmatig werk bij komt kijken.

Oplossing.

Met een uniek design onderscheiden ze zich van soortgelijke webshops.

Met Mailchimp creëren we de mogelijkheid om gemakkelijk automations toe te voegen.

Impact.

Met de nieuwe website is het gemakkelijk voor de doelgroep om te navigeren over de indicaties en direct afspraken in te plannen.

Door een koppeling te maken met Mailchimp maken we het gemakkelijk voor Jennahs om zelf nieuwsbrieven uit te sturen en automations bij te houden.

jennahs

Description .

Jennahs is an ode to a little, adventurous girl named Jennah. With her strong will and her all-loving character, she has been busy with her cool, girly outfits and all the accessories that go with it from an early age. At Jennahs, they strive to empower young businesswomen to dress to impress in every way.

Our team has built a conversion-oriented webshop for them. Here we clearly show their products and various tasks are easily automated in the back-end of the webshop.

Do you also want to have a webshop made ? View our options or plan a digital coffee . We are ready to make your digital dreams come true!

What we have delivered
  • WordPress webshop
  • automation
  • Meta Ads

challenge .

The clothing industry is saturated. It is important to create a webshop that distinguishes itself.

In addition, some things must be automated so that as little manual work as possible is involved.

Solution .

They distinguish themselves from similar web shops with their unique design.

With Mailchimp we create the possibility to easily add automations.

Impact .

The new website makes it easy for the target group to navigate through the indications and to schedule appointments immediately.

By linking to Mailchimp, we make it easy for Jennahs to send out newsletters and to keep up with automations.