Residenceview

Beschrijving.

Het fotograferen van vastgoed, bed and breakfast tot aan prachtige camping. Bij Residenceview helpen ze iedereen graag aan een realistische foto- en videopresentatie.

Onze designers hebben een website ontworpen en gebouwd die de volledige focus legt op beeld. Want beeld hebben ze bij Residenceview genoeg. Door de fel blauwe kleuren in de huisstijl te combineren met witruimte is het een zeer sfeervolle website geworden.

Wil jij ook een website laten maken? Bekijk onze mogelijkheden of plan een digitale koffie. Wij staan klaar om jouw digitale dromen waar te maken!

Wat we hebben geleverd
  • WordPress website
  • SEO basis

Uitdaging.

Er moet een heleboel content getoond worden op de website zonder dat deze te druk oogt.

Daarnaast willen ze graag een interactief portfolio zien, waar ze hun werk kunnen delen.

Oplossing.

Door de prachtige content te combineren met witruimte zorgen we voor de nodige rust op de website.

De portfolio pagina is interactief te maken met een mooi scroll effect.

Impact.

Met deze nieuwe en snelle website overtuigd Residenceview haar doelgroep direct door de aandacht te brengen naar de beelden die al eerder gemaakt zijn.

De interactieve portfolio pagina zorgt voor het nodige ‘wauw’ effect terwijl deze ook nog eens functioneel blijft.

Residenceview

Description .

Photographing real estate, bed and breakfast to beautiful camping. At Residenceview they are happy to help everyone with a realistic photo and video presentation.

Our designers have designed and built a website that focuses entirely on images. Because they have enough images at Residenceview. By combining the bright blue colors in the corporate identity with white space, it has become a very attractive website.

Do you also want to have a website made ? View our options or plan a digital coffee . We are ready to make your digital dreams come true!

What we have delivered
  • WordPress site
  • SEO basics

challenge .

A lot of content has to be displayed on the website without it looking too busy.

In addition, they would like to see an interactive portfolio where they can share their work.

Solution .

By combining the beautiful content with white space, we provide the necessary peace of mind on the website.

The portfolio page can be made interactive with a nice scroll effect.

Impact .

With this new and fast website, Residenceview immediately convinces its target group by drawing attention to the images that have already been made.

The interactive portfolio page provides the necessary ‘wow’ effect while it also remains functional.