Revahs

Beschrijving.

Misschien dat je het al gezien hebt, maar wanneer je REVAHS achterstevoren schrijft krijg je SHAVER. En dit zijn dan ook de producten die zij aanbieden. Zowel voor mannen als voor vrouwen bieden zij producten aan die doen wat ze in eerste instantie moeten doen; namelijk pijnvrij scheren.

Ons team heeft een conversiegerichte webshop voor ze gebouwd. Hier tonen we overzichtelijk hun producten en ontvangen ze nieuwe bestellingen via de door ons gemaakte Meta Ads.

Wil jij ook een webshop laten maken? Bekijk onze mogelijkheden of plan een digitale koffie. Wij staan klaar om jouw digitale dromen waar te maken!

Wat we hebben geleverd
  • WordPress webshop
  • Meta Ads
  • SEO basic
  • Automation

Uitdaging.

Een conversiegerichte webshop ontwerpen en bouwen die zorgt voor maximale omzet uit het advertentiebudget.

Daarnaast wilt Revahs graag gegevens van hun klanten opslaan in Mailchimp om te gebruiken voor automations.

Oplossing.

Met een uniek design onderscheiden zij zich van soortgelijke webshops. Met Mailchimp creëren we de mogelijkheid om gemakkelijk automations toe te voegen.

Impact.

Met de nieuwe website is het gemakkelijk voor de doelgroep om te navigeren door de producten en deze direct aan te schaffen.

Door een koppeling te maken met Mailchimp maken we het gemakkelijk voor Revahs om zelf nieuwsbrieven uit te sturen en automations bij te houden.

Revahs

Description .

You may have already seen it, but when you write REVAHS backwards you get SHAVER. And these are the products they offer. They offer products for both men and women that do what they should do in the first place; a pain-free shave.

Our team has built a conversion-oriented webshop for them. Here we clearly show their products and they receive new orders via the Meta Ads created by us.

Do you also want to have a webshop made ? View our options or plan a digital coffee . We are ready to make your digital dreams come true!

What we have delivered
  • WordPress webshop
  • Meta Ads
  • SEO basic
  • automation

challenge .

Design and build a conversion-oriented webshop that ensures maximum revenue from the advertising budget.

In addition, Revahs would like to store data from their customers in Mailchimp to use for automations.

Solution .

They distinguish themselves from similar web shops with their unique design. With Mailchimp we create the possibility to easily add automations.

Impact .

With the new website it is easy for the target group to navigate through the products and purchase them directly.

By linking to Mailchimp, we make it easy for Revahs to send out newsletters themselves and to keep up with automations.